Skip Navigation

Select Language


Jaká pouzdra se
montují do vozidel?

 

      

 

Pouzdra trojúhelníkového nebo příčného ramene zajišťují spojení mezi karoserií a koly vozu a fungují jako otočný bod. Tato pryžová pouzdra tlumí vibrace běžně způsobované systémem odpružení automobilu za jízdy. V zájmu optimalizace fungování pouzder musí být tyto díly pružné a odolné. 

Pouzdro vyvinuté našimi odborníky

Cílem našich odborníků je co nejvíce zdokonalit díly MOOG. Vezměme si například díl zobrazený na videu.
S cílem zdokonalení činnosti a prodloužení trvanlivost pouzdra SE-SB-0104 společnost MOOG zvýšila počet vnitřních pryžových složek ze dvou na čtyři. Tato změna návrhu strukturálně změnila vzhled pouzdra, což také znamená, že bylo odstraněno pryžové značení označující montážní polohu. Vzhledem k odstranění pryžové montážní značky je třeba při montáži nového pouzdra dbát zvýšené opatrnosti.

Jak se provádí výměna podvozkového pouzdra? 

Pro usnadnění montáže pouzdra SE-SB-0104 je nutné provést tři kroky:

  1. Vyznačte pomocnou značku, která musí být 90° vůči pryžové výztuži. Pryžová výztuž by měla být po montáži vždy ve směru opěry (střed vozidla).
  2. Při vkládání pouzdra do opěry by pomocná značka měla být v rovině se značením na krytu. Pryžová výztuž by měla směřovat k opěře.
  3. Po montáži pouzder trojúhelníkových ramen je nutné ostatní díly instalovat s dodržením hodnot dotahovacích momentů doporučených výrobcem vozidla.

Kdy se provádí výměna pouzder?

Systém podvozkových pouzder vyžaduje časté kontroly, a pokud se objeví příznaky opotřebení, měli byste být připraveni k výměně. Zde jsou 4 příznaky vadných pouzder, které vám mohou pomoci: 

  1. Po zatáčení má volant jinou polohu
  2. Opotřebení pneumatik
  3. Nadměrný hluk a vibrace na vozovce
  4. Vůle při řízení vozidla

Díky našim zdokonaleným pouzdrům MOOG je vozidlo bezpečnější!

STÁHNOUT PDF