Skip Navigation

Select Language


Vyhněte se korozi a opotřebení kulových čepů

 

      

 

kulový čep představuje spojení trojúhelníkového ramene s otočným čepem řízení sestavy kola
vozidla.

Během jízdy se kulový čep v důsledku řízení a tlumení neustále pohybuje. Kulový
kloub je proto vystaven opotřebení.

V případě opotřebení je nutno provést výměnu.

CO ZPŮSOBUJE KOROZI KULOVÝCH ČEPŮ?

Pro dotažení válcového kulového čepu je otočný čep řízení opatřen výřezem. Okraje výřezu mohou v horní části poškodit protiprachovou manžetu kulového čepu a následně se tak může snížit těsnicí schopnost..

V důsledku poškození protiprachové manžety může dojít k proniknutí vody a drobných částic, například písku, do pouzdra kulového čepu. Toto následně povede ke korozi kulového čepu.

Důsledkem je předčasné selhání kulového čepu a nutnost výměny kulového čepu.

JAK CHRÁNIT KULOVÉ ČEPY RENAULT?

Společnost MOOG tyto oblíbené kulové čepy Renault doplnila o plastovou ochranu. Ochranná deska poskytuje pevný a hladký povrch, který zabraňuje poškození protiprachové manžety a zajišťuje lepší utěsnění delší životnost.

Na jedné straně plastové podložky je návod k montáži. K montáži kulového čepu do otočného čepu řízení vždy používejte vodicí lištu. Tímto způsobem zajistíte, aby ochranná deska zůstala na svém místě.