Skip Navigation

Select Language


Momentový klíč nebo
pneumatický utahovák

 

      

 

Momentový klíč se používá k dotahování matic a šroubů na určitý moment. Kromě toho se používá
a také k vyvinutí stejného dotahovacího momentu na více matic a šroubů, neboť se tím navíc zabraňuje poškození
závitů nebo dokonce ustřižení hlavy šroubu. 

Hodnota dotahovacího momentu představuje působící točivou sílu při dotahování matice nebo šroubu. V zájmu zajištění
přesné výměny při provádění oprav systémů řízení a zavěšení kol vždy dodržujte prvovýrobcem doporučené
hodnoty dotahovacích momentů.

Správné hodnoty dotahovacích momentů zajišťují přesnou montáž dílů řízení a zavěšení
kol.

MOMENTOVÝ KLÍČ NEBO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK: ODBORNÉ RADY

Výhody použití momentového klíče

Z úsporných časových důvodů mohou mechanici upřednostňovat použití pneumatického utahováku (známý také jako mechanická utahovací pistole nebo elektrický momentový klíč).
V případě nepoužití ručního klíče však může dojít k poškození dílu namontovaného ve vozidle. Pneumatický utahovák je velmi výkonné nářadí.

U momentového klíče se využívá kuličková zarážka s pružinou v hlavě klíče, která při dosažení přednastaveného krouticího momentu vydává charakteristický zvuk. Při použití pneumatického utahováku tato zpětná vazba není k dispozici a vyvinutý krouticí moment je neurčitý.

3 rizika použití pneumatického utahováku (momentové pistole):

  • Poškození závitu
  • Poškození pouzdra
  • Nadměrné zatažení kulového čepu do skříně

Kdy použít momentový klíč

  • Pro montáž  dílů řízení a zavěšení by se vždy měly používat momentové klíče. Momentový klíč umožňuje dosažení vyšší přesnosti při montáži dílů MOOG a dává mechanikům možnost kontroly nad dotahovacím momentem.
  • Šrouby a matice mohou také podléhat opotřebení a korozi, takže by se měly vždy vyměnit, a dotahování pouzder by se mělo vždy provádět při normální světlé výšce vozidla.
  • Použití momentového klíče namísto pneumatického utahováku dále doporučujeme k dotažení matic při zpětné montáži kola.