Skip Navigation

Wybierz język

Dokręcenie Tulei Wahacza W Prawidłowej Pozycji Pojazdu

CZY WIESZ? Porady dla profesjonalistów

Jeśli tuleje wahacza poprzecznego są całkowicie dokręcone, gdy pojazd jest podniesiony (rys. A; górna pozycja na podnośniku samochodowym), nowe tuleje będą "wstępnie naprężone", gdy pojazd powróci do pozycji neutralnej (rys. B).

MOOG - Dokręcenie tulei wahacza w prawidłowej pozycji pojazdu

Ten stan "naprężenia wstępnego" prowadzi nieuchronnie do skrajnie przedwczesnego zużycia tulei wahacza poprzecznego.

 

OGÓLNA ZASADA

Podczas mocowania wahaczy poprzecznych do ramy pomocniczej pojazdu, nigdy nie dokręcaj do końca nakrętek i śrub, dopóki pojazd nie zostanie opuszczony (rysunek B).

MOOG - Dokręcenie tulei wahacza w prawidłowej pozycji pojazdu

WSKAZÓWKA MONTAŻOWA

Aby uniknąć zbyt mocnego dokręcenia, należy ograniczyć pierwszy moment obrotowy do wartości, która umożliwia obracanie się tulei wewnętrznej w jej gnieździe, podczas gdy pojazd stopniowo odzyskuje położenie neutralne. Gdy pojazd jest już całkowicie opuszczony, można zastosować ostateczną wartość momentu obrotowego.

  • 'Wstępne dokręcenie' przy ograniczonej wartości momentu obrotowego, gdy pojazd stoi na podnośniku (rysunek A)
  • Zastosować ostateczną wartość momentu obrotowego, gdy pojazd odzyska swoje położenie neutralne (rysunek B).
MOOG - Dokręcenie tulei wahacza w prawidłowej pozycji pojazdu

 

Podczas mocowania wahaczy poprzecznych do ramy pomocniczej pojazdu, nigdy nie dokręcaj do końca nakrętek i śrub, dopóki pojazd nie zostanie opuszczony.


Aby uzyskać dodatkowe wsparcie techniczne: Garage Gurus.


Treści zawarte w tym artykule służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane zamiast zasięgania profesjonalnej porady wykwalifikowanego mechanika. Zachęcamy do skonsultowania się z mechanikiem, jeśli masz konkretne pytania lub wątpliwości związane z którymkolwiek z omówionych tutaj tematów. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z powyższych treści.

Powiązane historie
ładowanie...