Skip Navigation

Selectează limba

Garanţie
Termeni și condiţii

Autoturisme

  • Începând cu 1 ianuarie 2016, toate produsele MOOG instalate pe autoturisme care nu sunt utilizate în scopuri profesionale și comerciale sunt garantate în ţările europene enumerate mai jos că nu prezintă defecte de material și de manoperă, în condiţii normale de utilizare și service, timp de 3 ani de la data instalării. Remediul pentru încălcarea acestei garanţii este limitat la înlocuirea gratuită a produselor, dovedite a fi defecte și limitat la o piesă de schimb în timpul perioadei de garanţie. Răspunderea pentru neglijenţă, utilizare necorespunzătoare, daune accidentale, directe, indirecte și consecutive este respinsă în mod expres.

  • Uzura normală nu face obiectul rambursării garanţiei.

  • Piesa despre care se presupune că este defectă trebuie returnată magazinului sau service-ului dvs. MOOG.

  • Magazinul sau service-ul MOOG va trimite reclamaţia la distribuitorul produselor Federal-Mogul Motorparts. Acesta din urmă trebuie să returneze piesa presupusă a fi defectă Departamentului de garanţie Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA, etichetată în mod corespunzător cu referire la Formularul de Garanţie Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA și însoţită de o copie a acestui Formular de Garanţie care să definească în mod specific: denumirea comercială a service-ului, adresa și numărul de telefon, codul piesei, anul de fabricaţie al vehiculului, explicarea defectului, data instalării și a demontării, kilometrajul la instalare și demontare, semnătura reprezentantului service-ului. În plus, solicitantul trebuie să furnizeze o copie a facturii originale care să indice data vânzării către clientul final și, dacă este cazul, o copie a raportului privind alinierea roţilor.

  • Formularul de Garanţie este disponibil prin intermediul persoanei de contact locale Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA.

  • Garanţia nu include costul forţei de muncă pentru demontare și montaj sau orice costuri suplimentare. Rambursarea acestor costuri este supusă aprobării de către managerul de garaniţie Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA.

  • Garanţia de trei ani este anulată dacă produsul nu a fost montat de un service autorizat.

  • Garanţia este anulată în cazul în care produsul a fost supus utilizării abuzive, accidentului, instalării necorespunzătoare, întreţinerii sau aplicării necorespunzătoare, de exemplu, piese MOOG LV instalate pe vehicule utilizate off-road și în curse de mașini, taxiuri, vehicule comerciale, vehicule din flotă, mașini de poliţie și alte vehicule guvernamentale, piese care au fost transferate de la un vehicul la altul, vehicule cu șasiu modificat, vehicule supraîncărcate și daune cauzate de surse externe, cum ar fi impactul de pietre și lovirea în limitatoare de viteză cu o viteză necorespunzătoare.

  • ţări în care se aplică garanţia de 3 ani: Toate ţările Uniunii Europene, Norvegia, Elveţia, Serbia, Bosnia și Herţegovina, Muntenegru, Kosovo, Albania și Macedonia.

  • Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA își rezervă dreptul de a respinge garanţia de mai jos, în cazul nerespectării procedurii necesare și/sau în cazul lipsei documentelor.

Descărcați Termenii și condițiile

Descărcare PDF